Tội xâm phạm trật tự công cộng

Nhóm tội xâm phạm trật tự công cộng bao gồm nhiều tội khác nhau như tội phạm về mại dâm, tội phạm về cờ bạc, tội hành nghè mê tín dị đoan… Pháp luật hình sự có quy định cụ thể về hình phạt tù cho các loại tội này. Tùy vào mức độ phạm tội mà chịu hình phạt 5 năm, 7 năm, 15 năm… Cùng tìm hiểu hình phạt đối với mỗi tội phạm này trong chuyên mục dưới đây.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói