Tội xâm phạm an toàn giao thông

Nhóm tội xâm phạm an toàn giao thông bao gồm các tội như tội đua xe trái phép, tội cản trở giao thông… được quy định trong BLHS 2015. Đây là các tội phạm có mức độ nguy hiểm cao đối với xã hội. Vì vậy, hình phạt cho người phạm những tội này cũng rất nghiêm khắc. Cụ thể sẽ được chúng tôi tư vấn dưới đây.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói