Quy chế công ty

Quy chế công ty được xem như “luật của doanh nghiệp”, là nền tảng để xây dựng và quản lý doanh nghiệp phát triển bền vững. Chuyên mục này gồm các bài viết về cách xây dựng và soạn thảo bộ quy chế công ty, doanh nghiệp một cách chuẩn pháp lý và hiệu quả.

Xây dựng Quy chế trả lương theo KPI

Quy chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động

Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên

Quy chế nội bộ công ty bao gồm tất cả các quy định và các

Xây dựng Quy chế quản trị hành chính

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp

Quy chế xây dựng và áp dụng biểu mẫu văn bản

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều phải

Quy chế quản lý và sử dụng máy tính của công ty

Để đảm bảo cho máy tính của Công ty luôn được sử dụng an toàn,

Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá chính xác

Quy chế bảo mật thông tin nội bộ

Sau khi thành lập doanh nghiệp thì việc xây dựng các quy chế nội bộ

Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban giám đốc

Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc là

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị là một văn bản nội bộ

Quy chế về quy tắc ứng xử với khách hàng

Với mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng một quy chế về quy tắc ứng xử

Quy chế về văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố vô hình nhưng vẫn luôn tồn tại và

Quy chế quản lý tài sản, kiểm kê tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp

Để hoạt động kiểm kê tài sản trong doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch, tránh

Quy chế quản trị nhân sự, quy định về tuyển dụng lao động, đào tạo nhân sự

Quy chế quản trị nhân sự; quy định về tuyển dụng lao động, đào tạo

Quy chế tiền lương, tiền thưởng

Một trong những yếu tố được người lao động quan tâm hàng đầu khi làm

Quy chế quản lý tài chính

Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều có cơ

Xây dựng quy chế đầu tư như thế nào?

Quy chế đầu tư là một cấu thành của Quy chế hoạt động của công

Quy chế quản trị nội bộ cho bộ máy lãnh đạo công ty

Quy chế quản trị nội bộ được xem như “pháp luật” của mỗi doanh nghiệp,

Xây dựng và soạn thảo quy chế quản lý hợp đồng trong công ty

Với bề dày kinh nghiệm tư vấn pháp luật đặc biệt là tư vấn pháp

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói