Y-te

Có thể thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp kinh doanh về y tế được thành lập.  Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có nghĩa là chỉ khi đáp ứng được các điều kiện nhất định thì cơ sở kinh doanh mới được thành lập và hoạt động dưới sự cho phép của nhà nước.  Với từng lĩnh vực về thẩm mỹ, tai mũi họng hay chữa bệnh… mà pháp luật quy định về điều kiện và thủ tục khác nhau. Cùng tìm hiểu với chúng tôi.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói