Thành lập hợp tác xã các ngành nghề

Chế biến thực phẩm, điện, dệt, may mặc, giày dép… đều là những lĩnh vực phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của bất cứ ai. Nhận thấy Việt Nam có đầy tiềm năng về nhân công và thị trường tiêu thụ, các nhà đầu tư hướng tới thành lập hợp tác kinh doanh các ngành nghề kể trên. Các vấn đề pháp lý như vốn, cơ cấu tổ chức, tên hợp tác xã.. sẽ được chúng tôi tư vấn cụ thể trong từng trường hợp.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói