Giải thể, phá sản

Khi kinh doanh, bất cứ cá nhân nào cũng muốn việc kinh doanh thuận lợi, đem về nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, kinh doanh vốn đã chứa đựng nhiều rủi ro, nếu không giải quyết tốt vấn đề này thì doanh nghiệp của bạn có thể phải giải thể hay phá sản. Khi đó, tài sản sẽ được thanh toán theo các thứ tự nhất định. Các vấn đề về điều kiện, thủ tục, xử lý tài sản công ty… sẽ được tư vấn như sau.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói