Thành lập

Theo quy định của luật doanh nghiệp mới nhất, công ty cổ phần là công ty có tối thiêu 03 thành viên, vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Tùy vào tỉ lệ cổ phần mà bạn sở hữu thì bạn sẽ quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau. Các quy định về điều kiện, thủ tục thành lập công ty cổ phần sẽ được chúng tôi tư vấn trong chuyên mục sau.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói