Chi nhánh, văn phòng đại diện

Nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh, tăng tính cạnh tranh trên thị trường đã hướng tới chiến lược mở rộng chi nhánh, văn phòng đại diện. Điều này sẽ nâng cao sức ảnh hưởng của doanh nghiệp đó, phục vụ cho việc thu về lợi nhuận lớn. Các vấn đề pháp lý khi thành lập, đặt tên, chấm dứt hoạt động… của chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài sẽ được tư vấn trong chuyên mục dưới đây.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói