Xử phạt hành chính

Hầu hết các hoạt động của mọi người dân đều dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hành chính. Nếu không có hiểu biết pháp luật thì rất có thể bạn sẽ vi phạm pháp luật và bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Để giảm thiểu điều này, bạn đọc hãy tham khảo chuyên mục dưới đây của chúng tôi.

Xử phạt hành chính nếu nhà đầu tư nước ngoài không đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần

Xử phạt hành chính liên quan tới báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01/06/2016 quy định về xử

Xử phạt hành chính nếu nhà đầu tư nước ngoài không đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Các nhà đầu tư nước ngoài có nhiều hình thức đầu tư vào nước ta.

Xử phạt hành chính nếu nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Trong quá trình hoạt động, nhà đầu tư có nước ngoài có thể điều chỉnh

Xử phạt hành chính nếu nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, Nhà nước đã đặt

Xử phạt hành chính nếu không thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư

Hiện nay, pháp luật về đầu tư là một trong những nhân tố ảnh hưởng

Xử phạt hành chính nếu tiếp tục triển khai dự án khi đã ngừng hoạt động

Trong quá trình hoạt động đầu tư, có trường hợp vì  lý do khách quan

Xử phạt hành chính nếu tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động

Trong quá trình hoạt động đầu tư, có trường hợp nhà đầu tư chấm dứt

Xử phạt hành chính nếu không triển khai dự án đầu tư sau 12 (mười hai) tháng | Luật Thái An™

Những năm qua, bên cạnh nhiều dự án công trình trọng điểm trên cả nước

Xử phạt hành chính nếu triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp giấy phép đầu tư

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do những hạn chế về kiến thức pháp

Xử phạt hành chính nếu nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh các ngành, nghề bị cấm

Thực tế, số lượng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng

Xử phạt hành chính nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư mà không thông báo

Trong quá trình hoạt động kinh doanh các dự án đầu tư, nhiều công ty

Xử phạt hành chính nếu kê khai không chính xác để hưởng ưu đãi đầu tư

Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy

Xử phạt hành chính nếu lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực

Ngày 01/6/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, quy định về xử

Xử phạt vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư

Khi thực hiện hoạt động đầu tư, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói