Ngành nghề đầu tư nước ngoài có điều kiện

Việt Nam là nước có tỉ lệ lớn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong tổng vốn đầu tư. Ngoài chính sách thu hút vốn ngoài nước thì nước ta là môi trường đầu tư hấp dẫn, đầy tiềm năng, nhất là các ngành nghề đầu tư nước ngoài có điều kiện. Hồ sơ, thủ tục, điều kiện đầu tư trong các ngành nghề này đã được cải cách, đơn giản hóa rất nhiều. Tìm hiểu cụ thể với chúng tôi trong chuyên mục sau.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói