Hợp đồng môi giới

Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa các bên được môi giới và bên môi giới, theo đó bên môi giới giới thiệu bên thứ ba ký kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới ký kết hợp đồng và được hưởng hoa hồng về việc được môi giới này. Đối với cá nhân hay tổ chức đều có thể sử dụng loại hợp đồng này. Các vấn đề pháp lý về hợp đồng môi giới sẽ được chúng tôi tư vấn ngay sau đây.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói