Hợp đồng liên doanh

Hợp đồng liên doanh là một loại hợp đồng mà trong đó các bên tham gia ký kết hợp đồng sẽ thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh dưới hình thức là thành lập một công ty mới hoàn toàn do các bên đồng thời làm chủ sở hữu. Chúng ta có thể bắt gặp loại hợp đồng này trong các lĩnh vực tiêu biểu như bất động sản, quảng cáo, kế toán, thuế.. Nếu bạn cần tư vấn hay sử dụng mẫu hợp đồng đạt chuẩn thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói