Hợp đồng liên danh

Hợp đồng liên danh là loại hợp đồng được sử dụng phổ biến trên nhiều lĩnh vực, nhất là về thiết kế, xây dựng… Tùy vào lĩnh vực bạn hoạt động mà cần có loại hợp đồng liên danh riêng. Trong đó quy định các điều khoản chủ yếu về chủ thể, đối tượng, quyền và nghĩa vụ, lợi nhuận.. Bạn cũng có thể tự soạn cho mình một hợp đồng liên danh mà hai bên đã thỏa thuận. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần mẫu có sẵn.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói