Hợp đồng góp vốn

Có thể nói hợp đồng góp vốn là loại hợp đồng thường xuyên xảy ra tranh chấp liên quan đến các vấn đề góp vốn, phân chia lợi nhuận, đơn phương chấm dứt hợp đồng… Điều này cũng dễ hiểu khi hai bên đã không đạt được ý chí, mục đích ban đầu khi ký kết. Hậu quả pháp lý khi ký kết, thay đổi, chấm dứt loại hợp đồng này là rất lớn. Dưới đây là những loại tranh chấp điển hình. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần giúp đỡ.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói