Hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý là loại hợp đồng trong việc mua bán hàng hóa được kí kết giữa bên giao đại lí và bên đại lí. Theo đó, hai bên cần thỏa thuận cụ thể các điều khoản về chất lượng, số lượng hàng hóa, trách nhiệm các bên khi sảy ra rủi ro hàng hóa…. Việc bạn cần làm là soạn thảo một bản hợp đồng đại lý đạt chuẩn theo quy định pháp luật. Tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây của chúng tôi.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói