y-te

Có thể bạn chưa biết, y tế thuộc danh mục cá ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế khác nhau cần đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác nhau. Nếu không tuân thủ các quy định pháp luật bạn có thể bị xử phạt hay nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả xấu. Để hiểu hơn về vấn đề điều kiện, thủ tục.. kinh doanh trong lĩnh vực y tế, Luật Thái An xin giới thiệu chuyên mục dưới đây.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói