Phòng khám siêu âm, X-quang

Phòng khám siêu âm, X-quang

Việc thành lập phòng khám siêu âm, X-quang phải đáp ứng rất nhiều điều kiện hoạt động khác nhau do tính đặc thù về nghề nghiệp – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.