phòng khám chuyên khoa mắt

thành lập phòng khám chuyên khoa mắt

Bác sĩ làm việc tại phòng khám chuyên khoa mắt phải có chứng chỉ hành nghề về mắt và một trong các điều kiện khi thành lập phòng khám – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Both comments and trackbacks are currently closed.