A – Z về chuyển nhượng công ty sản xuất thiết bị điện cho nhà đầu tư nước ngoài | Luật Thái An™

Chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện là việc không đơn giản khi thủ tục chuyển nhượng rất phức tạp. Hiểu được khó khăn này, các luật sư uy tín của Công ty Luật Thái An đã có bài viết tư vấn về việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện cho nhà đầu tư nước ngoài như sau.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện cho nhà đầu tư nước ngoài là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật đầu tư 2014;
 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (FTAs);
 • Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.

Nhà đầu tư nước ngoài luôn cân nhắc hai phương án nhận chuyển nhượng, đó là nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện. Đối với phương án nhận chuyển nhượng toàn bộ thì phụ thuộc vào quy định của pháp luật về điều kiện đối với đầu tư nước ngoài. Chúng ta hãy cùng xem xét từng trường hợp dưới đây:

2. Điều kiện chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành nghề sản xuất thiết bị điện

Theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia và theo Pháp luật Việt Nam thì không có hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất phần mềm. Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập công ty liên doanh với đối tác Việt Nam, hoặc mua cổ phần/vốn góp của công ty Việt Nam. Đối với trường hợp mua cổ phần, vốn góp, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua một phần hoặc toàn bộ cổ phần/vốn góp.

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện

3. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp/cổ phần doanh nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện gồm 3 bước cơ bản sau:

a)    Bước 1: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/cổ phần

Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện ký kết hợp đồng theo kết quả đàm phán, thương lượng giữa hai bên. Khi các bên hoàn thành nghĩa vụ với nhau thì ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng. Hai tài liệu này sẽ là một phần không thể thiếu trong bước tiếp theo.

b)    Bước 2: Xin chấp thuận mua phần vốn góp/cổ phần từ Sở Kế hoạch Đầu tư

Đối với sản xuất thiết bị điện không phải là ngành nghề có điều kiện đối với đầu tư nước ngoài nên chỉ phải xin chấp thuận của Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh/thành phố nơi công ty Việt Nam đặt trụ sở nếu việc chuyển nhượng dẫn tới việc vốn nước ngoài chiếm từ 51% trở lên (nếu vốn nước ngoài chiếm từ 50% trở xuống thì không cần xin chấp thuận).

Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện cần chuẩn bị:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp;
 • Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài: Bản sao Giấy phép thành lập hoặc tài liệu tương đương.
 • Thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài kèm theo Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư (nếu NĐT là pháp nhân) hoặc Sao kê tài khoản vốn đầu tư chứng mình NĐT đã góp đủ vốn (nếu NĐT là cá nhân)

Trường hợp hồ sơ  đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

c)    Bước 3: Thông báo cho Sở Kế hoạch đầu tư về việc thay đổi

Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư làm thủ tục thông báo cho Sở Kế hoạch đầu tư về việc thay đổi:

 • Trường hợp chuyển nhượng MỘT PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY: Cần làm thủ tục thông báo cho Sở Kế hoạch đầu tư về việc thay đổi cổ đông/thành viên góp vốn.
 • Trường hợp chuyển nhượng TOÀN BỘ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN: Cần làm thủ tục thông báo cho Sở Kế hoạch đầu tư về việc thay đổi cổ đông là người nước ngoài và thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp chuyển nhượng TOÀN BỘ VỐN CỦA CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN: Cần làm thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn với Sở Kế hoạch đầu tư và thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp chuyển nhượng TOÀN BỘ VỐN CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN: Cần làm thủ đăng ký thay đổi chủ sở hữu và thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư.

Chi tiết có tại các bài viết:

chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện
Chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện và những vấn đề không thể không biết – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

4. Các lợi ích đối với nhà đầu tư nước ngoài từ việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện

Nhà đầu tư có những lợi ích vô cùng to lớn khi có được những tài sản mà không mất thời gian thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện:

 • Thương hiệu cùng các quyền sở hữu trí tuệ liên quan:
  • Nhãn hiệu hàng hóa
  • Kiểu dáng công nghiệp
  • Sáng chế
  • Bí mật kinh doanh
 • Quyền sử dụng đất: Nhà đầu tư nước ngoài được quyền sử dụng đất tại địa điểm hiện có của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc theo hợp đồng thuê đất. Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài có quyền sử dụng đất, thuê đất có thời hạn theo quy định của Luật Đất đai.
 • Giấy phép con: Nhà đầu tư nước ngoài có được các giấy phép con dưới đây. Tuy nhiên cần làm thủ tục thay đổi tên người đại diện theo pháp luật trên giấy phép.
  • Giấy phép đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
  • Quyết định chấp thuận về môi trường của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • Giấy phép lưu hành sản phẩm, công bố sản phẩm
  • …..
 • Các kênh phân phối, các khách hàng, các đối tác
 • Nhân sự và bộ máy quản lý
 • Hàng hóa trong kho cùng toàn bộ các tài sản hữu hình khác
 • Các ưu đãi đầu tư (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) áp dụng theo ngành nghề và/hoặc theo địa bàn

5. Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện

Thu nhập tăng thêm từ việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu bên chuyển nhượng là cá nhân) hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu bên chuyển nhượng là tổ chức).

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty sản xuất thiết bị điện được xác định:

[Thuế] = 20% x [Thu nhập chịu thuế]

[Thu nhập chịu thuế] = [Giá chuyển nhượng] – [Giá mua của phần vốn chuyển nhượng] – [Chi phí chuyển nhượng]

Để tìm hiểu về vấn đề này, bạn hãy đọc bài viết Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp/cổ phần.

6. Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp/cổ phần công ty sản xuất thiết bị điện

Luật pháp Việt Nam có những quy định chặt chẽ về hoạt động kinh doanh đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Nếu không am hiểu pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng có những hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh rủi ro pháp lý. Để được tư vấn một cách đầy đủ, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo dịch vụ của chúng tôi.

 

Lưu ý

 • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc nghiên cứu khoa học, không có mục đích thương mại.
 • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có thể các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
 • Để giải đáp pháp lý cho từng vụ việc, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật. Nếu bạn cần dịch vụ, Bạn để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói