Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư khi khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư. 

Xem chi tiết

Khách hàng