Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 315 Lượt xem

Thành lập hợp tác xã

Câu hỏi: Chúng tôi dự định thành lập hợp tác xã để cùng làm ăn kinh doanh cũng như tạo thêm công việc cho người dân quanh vùng.

Vậy Luật sư có thể giải đáp cho chúng tôi về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và hồ sơ đăng ký phải chuẩn bị như thế nào? Xin cảm ơn!
(Trần Văn Long, Phủ Lý, Hà Nam)

Xem thêm các tư vấn luật sau:
>> Có phải dịch hợp đồng khi gửi cho cơ quan thuế
>> Giá cho thuế nhà thấp có được miễn thuế
>> Chị em ruột tặng nhà phải nộp thuế gì?

Thành lập hợp tác xã

Trả lời:

Vấn đề của anh, Luật sư Luật Thái An trả lời như sau:
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Theo đó:
Thứ nhất, điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:
Theo quy định tại Điều 24 Luật hợp tác xã năm 2012 quy định hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
- Hồ sơ đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật hợp tác xã;
- Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định của Luật hợp tác xã;
- Có trụ sở chính theo quy định.
Thứ hai, hồ sơ đăng ký hợp tác xã.
Trước khi hoạt động, hợp tác xã phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính. Tại Khoản 2 Điều 23 Luật hợp tác xã, anh sẽ chuẩn bị hồ sơ đăng ký hợp tác xã bao gồm những giấy tờ sau:
- Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã;
- Điều lệ;
- Phương án sản xuất, kinh doanh;
- Danh sách thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
- Nghị quyết hội nghị thành lập. Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung trên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.
  Như vậy, nếu anh là người đại diện hợp pháp của hợp tác xã thì sẽ căn cứ những quy định pháp luật kể trên để tiến hành việc thành lập hợp tác xã. Ngoài ra, mọi người có thể tham khảo thêm các quy định pháp luật liên quan đến hợp tác xã tại Luật hợp tác xã năm 2012 để thuận tiện cho công việc của mình.

Liên hệ ngay để được hỗ trợ pháp lý kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
0969 358 808

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 0969.358.808