Thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty hợp danh

Thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập, phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh...

Xem chi tiết

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có...

Xem chi tiết

Quy trình thành lập doanh nghiệp

Quy trình thành lập doanh nghiệp

Để Quý khách tham khảo, dự liệu cho việc thành lập công ty (thành lập doanh nghiệp) của mình chúng tôi xin giới thiệu quy trình thành lập doanh nghiệp (quy trình thành lập công ty, quy trình đăng ký kinh doanh) tại Công ty luật Thái An.

Xem chi tiết

Thành lập công ty TNHH một thành viên

Thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu;...

Xem chi tiết

 < 1 2

Khách hàng