Luật sư doanh nghiệp

Thành lập công ty TNHH một thành viên

Thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu;...

Xem chi tiết

Trang đầu  < 4 5

Khách hàng